അധ്യായം 25 : തിരുനിവാസം – വിശുദ്ധ മന്ദിരം അധ്യായം 10 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പഴയനിയമം)
അധ്യായം 14 – സഭയും സര്‍ക്കാരും

അധ്യായം 14 – സഭയും സര്‍ക്കാരും

ഇക്കാലങ്ങളില്‍ സഭയും സര്‍ക്കാരും ഒരുപോലെയാണോ എന്നും, ഇതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അന്തരം ഉണ്ട് എന്നും തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വാദങ്ങള്‍ നടന്നു വരുന്നു. എന്നാല്‍ സഭയും സര്‍ക്കാരും എത്രമാത്രം അകലം പാലിക്കണമെന്നും ഒന്നിച്ചു വരാമെന്നും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു.        കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍… Read more »

അധ്യായം 13 – സഭയും ലോകവും

അധ്യായം 13 – സഭയും ലോകവും

സഭക്കും ലോകത്തിനും ഇടയിലെ യഥാര്‍ത്ഥ ബന്ധമെന്തെന്ന് നമ്മെത്തന്നെ നിരന്തരം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദൈവകൃപ ആവിശ്യമാണ്.   തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 13 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT Chapter 13

അധ്യായം 12 – ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഉണ്ട്.

അധ്യായം 12 – ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഉണ്ട്.

    ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഉണ്ട്.  തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 12 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT Chapter 12  

അധ്യായം 11 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പുതിയ നിയമം)

അധ്യായം 11 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പുതിയ നിയമം)

അനേക പുതിയ നിയമ ഭാഗങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവു ‘മദ്ധ്യത്തില്‍ ‘ എന്ന സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.   തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 11 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക JGT Chapter 11

അധ്യായം 10 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പഴയനിയമം)

അധ്യായം 10 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പഴയനിയമം)

ദൈവീക സാന്നിധ്യം മദ്ധ്യത്തില്‍ എന്ന വിഷയം പഴയനിയമത്തില്‍ നിന്നും നാം പഠിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവ്യാപ്തി കൂടുതല്‍ മനസിലാക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. 1. ദൈവ സാനിധ്യം തന്‍റെ ജനത്തില്‍ വിശുദ്ധി ആവിശ്യപെടുന്നു. 2. ദൈവ സാനിധ്യം തന്‍റെ ജനമധ്യത്തില്‍  ദൈവീക പ്രവര്‍ത്തി വെളിവാക്കുന്നു . 3. ദൈവ… Read more »

അധ്യായം 9 – എന്‍റെ നാമത്തില്‍

അധ്യായം 9 – എന്‍റെ നാമത്തില്‍

പല പേരിലുള്ള സംഘടനകള്‍ ചില പ്രത്യേക പദത്തോട് കൂടി ‘സഭ’ എന്നും  കൂടി ചേര്‍ത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് സര്‍വ സാധാരണമാണ്. എന്നാല്‍  പുതിയ നിയമ ‘സഭ’ എന്ന നാമത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത ? തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 9  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT Chapter… Read more »

© 2019 Sabhasathyam Malayalam. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.