അധ്യായം 25 : തിരുനിവാസം – വിശുദ്ധ മന്ദിരം അധ്യായം 10 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പഴയനിയമം)
അധ്യായം 20 :  സഭ – ഭവനം

അധ്യായം 20 : സഭ – ഭവനം

ഏതൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്‍പുതന്നെ വിശദമായ രൂപരേഖയും ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും, നിര്‍മാണ ചെലവു കണക്കാക്കുന്നതും പതിവാണ്.       സഭ എന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി ക്രിസ്തുവിന്റെതാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 20 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക JGT… Read more »

അധ്യായം 19 –  സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം – 1 കൊരിന്ത്യര്‍ 12 ല്‍

അധ്യായം 19 – സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം – 1 കൊരിന്ത്യര്‍ 12 ല്‍

പരസ്പരാശ്രയത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും ഈ പ്രമാണം ലിംഗത്തിന്റെയോ, വയസിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  എല്ലാ വിഭാഗീയ കൂടിവരവുകള്‍ക്കും എതിരാണ് . സഭയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഒരുമനപ്പെട്ടു. ഒരു  ശരീരം എന്ന നിലയില്‍ ഏക സ്വരൂപമയി പണിയപ്പെടണം.  കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 19 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT… Read more »

അധ്യായം 18 –  സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം (തുടര്‍ച്ച )

അധ്യായം 18 – സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം (തുടര്‍ച്ച )

 സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്നത് തലയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരമാധികാരത്തില്‍ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതും, തലയും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യതയെയും നാം അറിയുന്നതിനോടൊപ്പം വേര്‍പെടുത്താന്‍ പാടില്ലാത്ത ബന്ധവും, നമ്മുടെ കര്‍ത്താവു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ രക്ഷയും വെളിവാക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 18 ക്ലിക്ക്… Read more »

അധ്യായം 17 –  സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം

അധ്യായം 17 – സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം

ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മണവട്ടിയായി സഭയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അതേ പോലെ തന്നെ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്നത് തലയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരമാധികാരത്തില്‍ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതും, തലയും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യതയെയും നമ്മുക്ക് മുന്‍പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 17 ക്ലിക്ക്… Read more »

അധ്യായം 16 – ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി (തുടര്‍ച്ച)

അധ്യായം 16 – ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി (തുടര്‍ച്ച)

ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മണവട്ടിയായി സഭയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, മണവാളാന്റെയും മണവാട്ടിയുടെയും പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ, സ്വമേധയ ഉള്ള ഐക്യതയെ നമ്മുക്ക് മുന്‍പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 16 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…  JGT Chapter 16

അധ്യായം 15 – ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി

അധ്യായം 15 – ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി

പഴയനിയമത്തിലും പുതിയനിയമത്തിലും വിവിധ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ മുഖേന  ദൈവജനത്തിന്  സത്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കി കൊടുക്കുവാന്‍ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സഭയെ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മണവട്ടിയായി സഭയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 15 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT Chapter 15

© 2019 Sabhasathyam Malayalam. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.