‘അമ്മമാരെ വേണം പറയാന്‍’…. എന്തുകൊണ്ട്??

“യഥാര്‍ഥമായി ദൈവത്തിനു മുന്‍പില്‍ വിനയപ്പെടാത്ത കുടുംബങ്ങളില്‍ ഭൌതീക നന്മ ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാല്‍ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കില്ല..

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഈ അഹങ്കാരം നിമിത്തം വീട്ടില്‍ വരുന്നവരോട് യോഗ്യമായി സംസാരിക്കില്ല HAI…BYE… എന്ന രണ്ടു പദം മാത്രം….

TVയുടെയും Computer ന്‍റെയും അടിമകള്‍ ആയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികള്‍?
അനാത്മീകത്വത്തില്, ജഡീകത്വത്തില്, ലോകമയത്വത്തില് ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികള്‍..

ഈ പെണ്‍മക്കളെ ഒക്കെ ഒരുക്കി വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോള്‍ അമ്മമാര്‍ ഒന്ന് നിറുത്തി നോക്കണം. ഇവളെ കണ്ടിട്ട് വല്ലവനും പാപം ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ… എന്ന്….

ഇറുകി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന DRESS ഇട്ടു പെണ്‍മക്കളെ പുറത്തിറക്കുന്ന അമ്മമാരെ വേണം പറയാന്‍….”
Evg.Chandapilla Philip

Filed in: പുതിയനിയമ ഉപദേശങ്ങള്‍, വീഡിയോ

You might like:

അധ്യായം 13 – സഭയും ലോകവും അധ്യായം 13 – സഭയും ലോകവും
അധ്യായം 12 – ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഉണ്ട്. അധ്യായം 12 – ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഉണ്ട്.
അധ്യായം 11 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പുതിയ നിയമം) അധ്യായം 11 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പുതിയ നിയമം)
അധ്യായം 10 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പഴയനിയമം) അധ്യായം 10 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പഴയനിയമം)
© 8570 Sabhasathyam Malayalam. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.