‘മോതിര’വാദികളുടെ ലഘുചരിതം….

ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്ന ‘മോതിരം’ തിരികെയണിഞ്ഞു, ആത്മീയ സദസ്സുകളിലേക്കും യോഗങ്ങളിലേക്കും ഞെളിഞ്ഞു കയറിവരുന്ന മോതിരവാദികളുടെ ലഖുചരിതം .

പുതുപ്പണക്കാരന്റെ പുറംപൂച്ചുമായി സഹാവിശ്വാസിക ള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇടര്ച്ചക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയും നല്കാതെ ‘ആത്മീയം കളിക്കുന്ന’ ഇവരുടെ ‘മോതിരചരിത്രം’ ആരംഭിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനക്കാരിലാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം. പഴയ നിയമത്തിലോ പുതിയ നിയമത്തിലോ വിവാഹമോതിരം എന്നൊന്നില്ല.

ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ആരും തന്നെ വിവാഹനിശ്ചയതിന്റെയോ, വിവാഹതിന്റെയോ അടയാളമായി മോതിരം ധരിച്ചിരുന്നില്ല. വിവാഹച്ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി മോതിരം അണിയുന്നതിനെ നിയമാനുസൃതമാക്കിയത് AD 860 ല്‍ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പോപ്പ്‌ ഗ്രിഗറി ആയിരുന്നു.

പിന്നെയും വിവാഹമോതിരത്തിന്റെ ഉറവിടം തെരഞ്ഞു ചെന്നാല്‍ ചെന്നെത്തുക വിഗ്രഹങ്ങളിലും, ജാതീയ മതങ്ങളിലും തന്നെയാണ്. വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം വിഗ്രഹത്തെ അണിയിച്ചിരുന്ന മോതിരം അനുവദിക്കും എന്ന് കരുതാന്‍ വയ്യ. താങ്കള്‍ വിഗ്രഹത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവാനോ?

വിഗ്രഹത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായതും വിഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതും ആയ ‘മോതിരം’ ശരീരത്തിലണിയുന്നത്‌ വിഗ്രഹാരാധന തന്നെ. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന അമ്പലങ്ങളില്‍ പ്രതിഷ്ടിരിക്കുന്ന ജാതീയ ദേവന്മാര്‍, ദേവതമാര്‍ എല്ലാം തന്നെ കുണുക്ക്(കമ്മല്‍), മോതിരം, കൈവള, മൂക്കുത്തി മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങള്‍ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആര്ക്കെ്ങ്കിലും നിഷേധിക്കാനാവുമോ?

ബൈബിളിലെ ജീവനുള്ള ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ ?
നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആഭരണം ധരിച്ചിരുന്നോ ?
ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ധരിച്ചിരുന്നോ ?
ഉത്തരം പറയാന്‍ മടിക്കുന്നതെന്തിനു? ഇല്ലേ…ഇല്ല.
പ്രിയ സഹോദരാ, സഹോദരീ നിങ്ങള്‍ ലാഘത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യം ദൈവ സഭയുടെ മൂല്യത്തിനു എത്ര ഇടിവുണ്ടാക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുക…
നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര്‍ പടുത്തുയര്ത്തി്യ തിരുവചനത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ കടക്കല്‍ നിങ്ങളായി കത്തി വക്കരുത്….പ്ലീസ്

Filed in: ആഭരണം, പുതിയനിയമ ഉപദേശങ്ങള്‍

You might like:

അധ്യായം 13 – സഭയും ലോകവും അധ്യായം 13 – സഭയും ലോകവും
അധ്യായം 12 – ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഉണ്ട്. അധ്യായം 12 – ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഉണ്ട്.
അധ്യായം 11 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പുതിയ നിയമം) അധ്യായം 11 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പുതിയ നിയമം)
അധ്യായം 10 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പഴയനിയമം) അധ്യായം 10 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പഴയനിയമം)
© 0551 Sabhasathyam Malayalam. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.