അധ്യായം 14 – സഭയും സര്‍ക്കാരും

Church and State

ഇക്കാലങ്ങളില്‍ സഭയും സര്‍ക്കാരും ഒരുപോലെയാണോ എന്നും, ഇതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അന്തരം ഉണ്ട് എന്നും
തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വാദങ്ങള്‍ നടന്നു വരുന്നു.
എന്നാല്‍ സഭയും സര്‍ക്കാരും എത്രമാത്രം അകലം പാലിക്കണമെന്നും
ഒന്നിച്ചു വരാമെന്നും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു.       
കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 14 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…
Filed in: ദുരുപദേശ ഖണ്ഡനം, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍, പുതിയനിയമ ഉപദേശങ്ങള്‍, പൊതുവായവ, ലേഖനങ്ങള്‍

You might like:

അധ്യായം 28 : സഭ – പുതിയ പിണ്ഡം അധ്യായം 28 : സഭ – പുതിയ പിണ്ഡം
അധ്യായം 27 : സഭ – ദൈവത്തിന്‍റെ ആട്ടിന്‍കൂട്ടം അധ്യായം 27 : സഭ – ദൈവത്തിന്‍റെ ആട്ടിന്‍കൂട്ടം
അധ്യായം 26 : സഭ – ദൈവത്തിന്‍റെ കൃഷി അധ്യായം 26 : സഭ – ദൈവത്തിന്‍റെ കൃഷി
അധ്യായം 25 : തിരുനിവാസം – വിശുദ്ധ മന്ദിരം അധ്യായം 25 : തിരുനിവാസം – വിശുദ്ധ മന്ദിരം
© 2019 Sabhasathyam Malayalam. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.