അധ്യായം 25 : തിരുനിവാസം – വിശുദ്ധ മന്ദിരം അധ്യായം 10 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പഴയനിയമം)
അധ്യായം 28 : സഭ – പുതിയ പിണ്ഡം

അധ്യായം 28 : സഭ – പുതിയ പിണ്ഡം

കൊരിന്ത് സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ വെളിപ്പെട്ട ദുഃഖകരമായ സന്മാര്‍ഗീക തിന്മയും അത്തരം പാപത്തോടുള്ള വിശുദ്ധന്‍ മാരുടെ അനാസ്ഥയുടെ ഫലമായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ ഭക്തിക്കനുസൃതമായി ആവിശ്യകരമായ ശിഷണ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതില്‍ അവര്‍ക്കുണ്ടായ വീഴ്ചയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്‌ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 28 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT… Read more »

അധ്യായം 27 : സഭ – ദൈവത്തിന്‍റെ ആട്ടിന്‍കൂട്ടം

അധ്യായം 27 : സഭ – ദൈവത്തിന്‍റെ ആട്ടിന്‍കൂട്ടം

ഇടയനും ആടുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ദൈവത്തിനും ദൈവ ജനത്തിനും മദ്ധ്യേയുള്ള  ബന്ധത്തെ വെളിവാക്കുന്നതിനായി വേദ പുസ്തകത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 27 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  JGT Chapter 27

അധ്യായം 26 : സഭ – ദൈവത്തിന്‍റെ കൃഷി

അധ്യായം 26 : സഭ – ദൈവത്തിന്‍റെ കൃഷി

ദൈവജനം ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിധങ്ങളെ പ്രധിനിതീകരിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വിവരിക്കേണ്ടതിനുമായി അനേക പ്രതിരൂപങ്ങളില്‍ ഒന്ന് ‘സഭ ദൈവത്തിന്‍റെ കൃഷി ‘ എന്നും ദൈവവചനത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 26 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT Chapter 26

അധ്യായം 25 : തിരുനിവാസം – വിശുദ്ധ മന്ദിരം

അധ്യായം 25 : തിരുനിവാസം – വിശുദ്ധ മന്ദിരം

      ദൈവത്തിനായി വേര്‍തിരിക്കപ്പെട്ടവരും വേര്‍തിരിക്കപ്പെട്ടവയും വിശുദ്ധരായി തുടരണം എന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ദൈവീക വിശുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത നിലയില്‍ പെരുമാറുന്നതിനാല്‍ , കര്‍ത്താവിന് വിശുദ്ധമായതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമാണ്. തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 25 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT Chapter 25  … Read more »

അധ്യായം 23, 24 :  സഭ – ദൈവഭവനം

അധ്യായം 23, 24 : സഭ – ദൈവഭവനം

സഭ എന്നത് ദൈവ ഭവനം ആയി ദൈവ വചനത്തില്‍ കാണുന്നു. ഉല്പത്തി മുതല്‍ കാണുന്ന ദൈവ ഭവനം എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥവ്യാപ്തി  കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക JGT Chapter 23 JGT Chapter 24

അധ്യായം 21,22 –  സഭ ദൈവത്തിന്‍റെ ഗ്രഹനിര്‍മ്മാണം

അധ്യായം 21,22 – സഭ ദൈവത്തിന്‍റെ ഗ്രഹനിര്‍മ്മാണം

കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  ഇവിടെ കാണുന്ന JGT Chapter 21 JGT Chapter 22 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…

© 2019 Sabhasathyam Malayalam. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.