അധ്യായം 25 : തിരുനിവാസം – വിശുദ്ധ മന്ദിരം അധ്യായം 10 – മദ്ധ്യത്തില്‍ (പഴയനിയമം)
അധ്യായം 26 : സഭ – ദൈവത്തിന്‍റെ കൃഷി

അധ്യായം 26 : സഭ – ദൈവത്തിന്‍റെ കൃഷി

ദൈവജനം ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിധങ്ങളെ പ്രധിനിതീകരിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വിവരിക്കേണ്ടതിനുമായി അനേക പ്രതിരൂപങ്ങളില്‍ ഒന്ന് ‘സഭ ദൈവത്തിന്‍റെ കൃഷി ‘ എന്നും ദൈവവചനത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 26 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT Chapter 26

അധ്യായം 25 : തിരുനിവാസം – വിശുദ്ധ മന്ദിരം

അധ്യായം 25 : തിരുനിവാസം – വിശുദ്ധ മന്ദിരം

      ദൈവത്തിനായി വേര്‍തിരിക്കപ്പെട്ടവരും വേര്‍തിരിക്കപ്പെട്ടവയും വിശുദ്ധരായി തുടരണം എന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ദൈവീക വിശുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത നിലയില്‍ പെരുമാറുന്നതിനാല്‍ , കര്‍ത്താവിന് വിശുദ്ധമായതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമാണ്. തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 25 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT Chapter 25  … Read more »

അധ്യായം 23, 24 :  സഭ – ദൈവഭവനം

അധ്യായം 23, 24 : സഭ – ദൈവഭവനം

സഭ എന്നത് ദൈവ ഭവനം ആയി ദൈവ വചനത്തില്‍ കാണുന്നു. ഉല്പത്തി മുതല്‍ കാണുന്ന ദൈവ ഭവനം എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥവ്യാപ്തി  കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക JGT Chapter 23 JGT Chapter 24

അധ്യായം 21,22 –  സഭ ദൈവത്തിന്‍റെ ഗ്രഹനിര്‍മ്മാണം

അധ്യായം 21,22 – സഭ ദൈവത്തിന്‍റെ ഗ്രഹനിര്‍മ്മാണം

കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  ഇവിടെ കാണുന്ന JGT Chapter 21 JGT Chapter 22 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…

അധ്യായം 20 :  സഭ – ഭവനം

അധ്യായം 20 : സഭ – ഭവനം

ഏതൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്‍പുതന്നെ വിശദമായ രൂപരേഖയും ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും, നിര്‍മാണ ചെലവു കണക്കാക്കുന്നതും പതിവാണ്.       സഭ എന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി ക്രിസ്തുവിന്റെതാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 20 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക JGT… Read more »

അധ്യായം 19 –  സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം – 1 കൊരിന്ത്യര്‍ 12 ല്‍

അധ്യായം 19 – സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം – 1 കൊരിന്ത്യര്‍ 12 ല്‍

പരസ്പരാശ്രയത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും ഈ പ്രമാണം ലിംഗത്തിന്റെയോ, വയസിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  എല്ലാ വിഭാഗീയ കൂടിവരവുകള്‍ക്കും എതിരാണ് . സഭയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഒരുമനപ്പെട്ടു. ഒരു  ശരീരം എന്ന നിലയില്‍ ഏക സ്വരൂപമയി പണിയപ്പെടണം.  കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന്  വായിക്കുന്നതിന്  കാണുന്ന JGT Chapter 19 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക… JGT… Read more »

© 2018 Sabhasathyam Malayalam. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.